Besøg i bofællesskabet Korvetten i Munkebo i 1998.