Munkebo Lokal TV (MLTV) er en lille frivillig, upolitisk og ikke kommerciel lokal tv station i Munkebo, som sender på kabelnettet i Munkebo og på NEF Fondens bredbåndsnet.

MLTV dækker alt hvad der formodes at interessere for borgerne i Kerteminde Kommune.

MLTV startede med de første udsendelser i december 1993.

Forud var gået 4 måneder hvor Antennelaug 78 Øst var startet op med en infokanal. Så fik formanden for antennelaug 78 Øst Ove Thomsen den ide, at man kunne prøve at starte et rigtigt lokaltv op.

Der blev sat annonce i infokanalen ,som bl.a. Steinar Jørgensen og Børge Sørensen (tidligere formand for MLTV) svarede på. Foreningen blev hermed stiftet.

Starten var i øvrigt ikke teknisk ubetinget god. Der blev sendt fra en julekoncert på Troelskærskolen og et interview med Borgmester Palle Hansborg .Musikken gik igennem, men der var ingen lyd på interviewet!

I starten sendte man kun i Antennelaug 78 Øst sendenet, men ret hurtigt blev resten af byen, Munkebo Antennelaug og Kommunens Antennenet koblet på, da medlemmerne hørte om stationen.

MLTV´s medarbejder er alle aktive på stationen. Stationens medarbejder er frivillige, og alle arbejder ulønnet.

Økonomisk set er stationen afhængig vores glæde sponsorer, da medlemmer kun betaler et lille symbolsk beløb for at kunne se med.

Den sidste seeranalyse viste at ud af ca. 2100 tilsluttede husstande (Munkebo), så 1400 lokal tv enten hver gang eller jævnligt. Specielt er mange ældre glade for udsendelserne, da de kan følge med i hvad der sker i kommunen