Foreningen Norden sælger lodsedler på Munkebo Torv i 2001.