1 spadestik til Sunhedens Center, Lindhøj Plejecenter – 4. juli 2005.