Søsætning af Svanen i 2005 med den nye skipper Freddy Jørgensen.