Poul Erik Jensen fra Flødstrup udtaler sig i 2005 om kommunesammenlægningen.