Noget om Ældrerådet og om humor i hverdagen i 2005.