Besøg i det nye jobcenter dagen efter indvielsen i 2004.