15 års jubilæum hos Munkebo Koret i 2003. Medvirkende: Munkebo Senior kor / Gemischter Chor Neuenkirchen / Munkebokoret / Simpel Singers.