Borgermøde på Nymarksskolen d. 7. maj 2014 vedr. opbevaring af atomaffald.