Loppemarked søndag d. 1. september 2019, hos Soroptimisterne på Rosengården på Kertinge Mark.