Nymarkens Børnehus opfører skuespillet “Langebro”.