Teaterforeningen i Langtved Forsamlingshus opfører i 2016,
“Anni” – The Musical.

Teaterforeningen i Langtved Forsamlingshus opfører i 2016,
“Anni” – The Musical.