Besøg hos Vagn Tyrsted Rasmussen på Rosengården på Kertinge Mark i 2015.