Marco underholder på Pilen i Langeskov i 2015 med: “Fest i Troldeskoven”.