Borgermøde 2 – (d. 2. Juni – 2014), om vindmøller på Havneterminalen.