Første spadestik til nyt botilbud for udviklingshæmmede i Langeskov den 15. maj 2014.