1. pæl til ny Jollehavn/Søbad i Kerteminde bankes på plads.