Kertemindeegtnens Friskole i Revninge har 150 års jubilæum i 2013 – (del 1).

Kertemindeegtnens Friskole i Revninge har 150 års jubilæum i 2013 – (del 2).