I 2012 opførte 5A og 5B på Svitshaveskolen i Munkebo, Musicalen “Orla Frøsnapper”