Musik ved Noret lukker før tiden på grund af for lidt tilstrømning-