1. spadestik til nyt botilbud for udviklingshæmmede i Kerteminde Kommune.